Theorieles

EEN DAGCURSUS 2 ZONDAGEN  VAN DE MAAND.VOORDELIGE THEORIELESSEN MET 99% GESLAAGDEN.

UNIEK IN NEDERLAND!!!

 

Het systeem is zodanig opgezet dat het een exacte weergave is van het CBR theorieexamen.

ALS ENIGE BIJ ONS VERKRIJGBAAR DE GOEDKOOPSTE SET THEORIEBOEKEN MET DE MEEST RECENTE UPDATES.

Volg je de theoriecursus liever online?
Onze vernieuwde theorieopleiding wordt aangeboden met 500 examenvragen B (10 examens).
Tevens kunnen er 8 tentamens geoefend worden van elk 25 vragen over verschillende onderwerpen.
De theorieopleiding loopt parallel met de hoofdstukken uit onze theorieboeken.
Alle hoofdstukken worden geleverd met ingesproken tekst.
Het theoriegedeelte, de 10 examens en 8 tentamens per onderwerp kunnen leerlingen 20 uur gebruiken.

Onze theorieopleiding gaat net ietsje verder. 2 ZONDAGEN een dagcursus.

In ons theorielokaal in Rotterdam wordt met de meest moderne apparatuur theoriecursussen verzorgd. Wij werken met de bedieningspanelen met drukknoppen, die ook door het CBR worden gebruikt. Als enige biedt rijbewijscentrum jou de mogelijkheid om de cursus op de rijschool, of vanuit huis te volgen. 65-85% van de examenkandidaten die naar het theorie-examen gaan bij het CBR zakt de 1e-3e keer omdat de nodige kennis ontbreekt en het examen onderschat wordt. Dit kost onnodig veel geld en levert teleurstelling op.

Met de hooggewaardeerde curssusen van het rijbewijcentrum (meer dan 99% geslaagden) beschikt u over de theoretisch know-how om uw theorie-examen met succes te volbrengen.

De theorie kunt u ook leren doormiddel van onze theorieboeken of door online examens. Tijdens uw eerste rijles zullen wij al het nodige m.b.t. de theorielessen aan u uitleggen.

Eigen instructieruimte
Omdat de vraag naar theoriecursussen blijft stijgen hebben wij een compleet ingericht
theorielokaal laten bouwen. Waarom zul je je afvragen; de theorie kun je toch thuis leren?

In de praktijk blijkt dat 60-80% van de kandidaten die opgaat voor het theorieexamen zakt.
De redenen daarvan zijn:

– Onvoorbereid naar het CBR toe
– Onvoldoende theoretische kennis
– Moeite met het begrijpen van de stof

Daarom heeft rijbewijscentrum gekozen voor het TWINTEST-examensteem vanwege de
gebruiksvriendelijke bediening. Het systeem is zodanig opgezet dat het een exacte
weergave is van het CBR theorieexamen.Voordeel van dit systeem is:

– Drukkastjes
– Gesproken vragen
– Identiek aan CBR methode
– Uitgebreide foutenanalyse
– Gegarandeerd resultaat

Het theorie-examen bij het CBR
Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als je daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat. Dat certificaat overhandig je bij het begin van het praktijkexamen, samen met enkele andere documenten.

Je mag alleen theorie-examen doen als je 16 jaar of ouder bent.

Het vernieuwde theorie-examen

Het theorie-examen bestaat sinds 1 maart 2009 uit drie onderdelen:

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen);
  • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen);
  • Een onderdeel over verkeersinzicht (10 vragen).

Verkeersinzicht en risico’s
Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen. Het aantal vragen over verkeersinzicht en risico’s zal geleidelijk worden uitgebreid.

Gevaarherkenning
Het onderdeel gevaarherkenning is nieuw en telt mee bij de beoordeling.
De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

  • remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
  • gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
  • of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Wanneer telt gevaarherkenning wél mee?

Vanaf Maart 2009 wordt het onderdeel gevaarherkenning uitgebreid. Vanaf dat moment tellen de vragen mee voor de einduitslag. Het aantal vragen over wetten en regels neemt dan af.

Wat verandert er niet?
Het vernieuwde theorie-examen voor de personenauto blijft ongeveer een uur duren. De vernieuwing leidt niet tot prijsstijging.

Wanneer geslaagd?
Je moet vierenveertig vragen goed beantwoorden. Het theorie-examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, open vragen en gedragskeuzevragen (bij gevaarherkenning).

De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt ze daarop ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Direct een certificaat
Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examenonderwerpen (bijvoorbeeld ‘verkeersborden’, ‘inhalen’ of ‘voorrangsregels’). Je rijschool kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren.

Het theorie-examen bestaat uit 40 vragen over wet/verkeer, Minimaal 35 vragen moeten goed beantwoord worden.Deze vragen is een mix van ja/nee, meerkeuzevragen en open vraag. Daarnaast krijgt u 25 vragen gevaarherkenning waarvan u er 12 goed moet hebben. U kijkt bij het examen op een groot scherm en de vragen worden opgelezen. U kunt de vragen beantwoorden met behulp van de drukknoppen in de tafel.

Wanneer u naar het theorie-examen gaat dient u alleen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Vanaf Maart 2010 is een pasfoto niet meer nodig voor het theorie-examen voor rijbewijs B. En je mag al beginnen met de theorie en rijlessen vanaf je 16e jaar.