Verkeersborden

Om je veilig te verplaatsen in het verkeer is het belangrijk dat je weet wat de verschillende verkeersborden die je tegenkomt betekenen. Er zijn zeer veel verschillende verkeersborden in Nederland en tijdens je theorieles zul je de betekenis hiervan leren. Wil je ze allemaal eens bekijken of wil je er even snel een opzoeken? Wij hebben hieronder een overzicht gemaakt waarin je alle verkeersborden kunt vinden die in de theorieles gebruikt worden!

Snelheid
Maximumsnelheid
Maximumsnelheid 
Einde maximumsnelheid
Einde maximumsnelheid
Maximumsnelheid op digitale signalering
Maximumsnelheid op digitale signalering
Adviessnelheid
Adviessnelheid
Einde adviessnelheid
Einde adviessnelheid

Voorrang

Voorrangsweg

Voorrangsweg
Einde voorrangsweg

Einde voorrangsweg
Voorrangskruispunt
Voorrangskruispunt
Voorrangskruispunt zijweg links

Voorrangskruispunt zijweg links
Voorrangskruispunt zijweg rechts

Voorrangskruispunt zijweg rechts
Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
Stop: Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
Stop: Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg 

Geslotenverklaring

 


Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren vee

Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

Eenrichtingsverkeer

Eenrichtingsverkeer

Inrijden toegestaan

Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen

Gesloten voor vrachtauto’s

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h

Gesloten voor motorvoertuigen dieniet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h. enbrommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicatenvoertuigen 


Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen.


Gesloten voor motorfietsen


Gesloten voor alle motorvoertuigen

Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicapten
voertuigen met in werking zijnde motoren


Gesloten voor fietsen en voor gehandicapten voertuigen zonder motor

Gesloten voor fietsen,
bromfietsen en gehandicapten voertuigen.

Gesloten voor voetgangers

Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading langer zijn dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn ddan op het bord is aangegeven.

Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van de lading hoger zijn dan op het bord is aangegeven.

Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen.

Spitsstrook open

Spitsstrook vrijmaken

Einde spitsstrook

Rijrichtingsborden

 


Rotonde:
verplichte rijrichting

Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft

Bord mag aan beide zijden worden voorbij gegaan

Gebod tot het volgen van de richting die op het bord is aangegeven.

Gebod tot het volgen van de richting die op het bord is aangegeven.

Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

 

 

 

Parkeren en stilstaan

 

 Parkeerverbod


Verbod om stil te staan

Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen 

Parkeer
gelegenheid

Parkeergelegeheid ten behoeve van carpoolplaats

Taxistandplaats

Gehandicapten
parkeerplaats

Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigencategorie die op het bord is aangegeven; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

Parkeerschijfzone

Einde parkeerschijfzone

Parkeergelegenheid voor openbaar- vervoerreizigers bij een Parkeer en Reis halte

Verbodsborden

 


Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen

Einde verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen

Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting


Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan.


Keerverbod


Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden.


Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviezen


Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast.

Verkeersregels

 

 


Autosnelweg

Einde autosnelweg

Autoweg

Einde autoweg

Erf

Einde erf

Voetpad

Einde voetpad

Ruiterpad

Einde ruiterpad

Verplicht fietspad

Einde verplicht fietspad

Fiets/
bromfietspad

Einde fiets/
bromfietspad

Onverplicht fietspad

Einde onverplicht fietspad
Bebouwde kom

 

 


Bebouwde kom

Einde bebouwde kom

Waarschuwingsborden

 Slecht wegdek


Bocht naar rechts


Bocht naar links


S-bocht eerst naar rechts

S-bocht eerst naar links


Steile helling


Gevaarlijke daling


Gevaarlijk kruispunt


Rotonde

Overweg met overwegbomen

 

 

 


Overweg zonder overwegbomen


Overweg met enkelspoor


Overweg met twee of meer sporen


Tram (kruising)


Beweegbare brug


Werk in uitvoering

Rijbaanversmalling Rijbaan
versmalling recht


Rijbaan
versmalling links


Slipgevaar


Kinderen


Voetgangers-
Oversteekplaats


Voetgangers


Fietsers en bromfietsers


Losliggende stenen


Kade of rivieroever


Groot Wild


Vee


Tegenliggers


LaagvliegendeVliegtuigen 
 

Zijwind


Verkeerslichten


File


Ongeval

Slecht zicht door sneeuw, regen of mist.


Gevaar (dit staat op het bord)

Ijzel of sneeuw

Verkeers
drempel

 

Wegwijzers

 Lage beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummers autosnelweg


Voorwegwijzer langs autosnelweg vooor de afgaande richting, met afstandsaanduiding.


Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorginsplaats met de naam van de parkeerplaatsen en symbolen die de aard van de voorziening aangeven

Hoge beslissing
wegwijzer.

Hoge beslissingwegwijzer.


Voorwegwijzer langs niet/autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein.


Belissingswegwijzerlangs niet autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg. 


Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers


Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg


Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatieterrein, objecten en stadsroutenummers


Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel


Voorstorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen,routenummers 


Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom met wijknamen


Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom met wijknumers


Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen

Waarschuwingsborden

 


Hoogte onderdoorgang


Voetgangersoversteekplaats 


Bushalte-tramhalte


Voorsorteren


Einde rijstrook


Splitsing


Aantal doorgaande rijstroken

Aantal doorgaande rijstroken 

Doodlopende weg 

Vooraanduiding doodlopende weg

Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting

Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

Model bord verkeerstunnel

Vluchthaven

Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat

Noodtelefoon

Brandblus
apparaat

Noodtelefoon en brand
blusapparaat

Dichtsbijzijnde uitgang